Become a Partner

… and help your clients grow their businesses, engage audiences and communicate their brand through virtual 3D worlds and an event management ecosystem.

PREMIUM APPROACH

Access these exclusive partner benefits!

Free access to the offline demo event and mobile app

Exclusive access to the Knowledge base with marketing and sales materials

Happenee Sales Support

Happenee support line from Event Sherpas

A new stream of leads directly from Happenee website

Financial benefits

But there is more…

Get a reliable partner

and rely on the experience of more than 1100 events and projects with clients worldwide. Our team of 36+ members is always ready to bring our joint projects to the finish line.

Get an effective tool

With 18 separate modules and more than 150 functions that can be combined so that we always find a solution for you. If necessary, we can also flexibly develop custom functions.

Get 100% support

With a dedicated, experienced Customer Success Manager who guides you through the entire proces and provides you with practical advice and a helping hand.

Who is already on board?

We try to expand our portfolio of partners carefully. We often work on projects with several partners, so we must fit together professionally and humanly. This way, we can rely on the right partners in critical moments.

A technology art agency focused on creating live, virtual and hybrid events and shows for large scale international audiences. We use the latest technology to create an immersive experience. We design a strategy using a unique blend of multimedia, special effects, and innovative techniques.

Learn More

A reputable event agency will organize the event from the initial creative idea, through development, to its execution. We have our creative team, architecture and design department, a warehouse full of equipment and a team of experienced producers. And plenty of work in an online environment.

Learn More

We are digital marketers, almost always online, always creative and always strategists. We're everywhere. We are BPR- a 360° full-service agency with 25 years of experience.

Learn More

We are an event agency with many years of experience in organizing congress, cultural and social events in Slovakia and abroad, even during the current pandemic situation in compliance with all hygiene measures.

Learn More

We think, ponder, come up with ideas that make a difference. In our 15+ years of events, we have created more than a billion moments, over 113,880 hours of experiences, and over a million positive emotions for more than 300 brands and millions of people. We are CREATIVE PRO and we help you touch the hearts and minds of the people you care about.

Learn More

How our partners feel about us?

"The environment Happenee has created is very interactive, sophisticated and above all, functional. We also appreciate the smooth and quick communication before the event and the debrief after the event."

Martin Pochop

Event Director, BPR

"We have been working with Happenee on a partnership level for several years. We highly appreciate their friendly behaviour, flexibility and precise execution of all orders. In addition, we appreciate their proactive approach and proactive suggestions for various customized solutions."

Jindřich Trapl

CEO, XLAB Realtime

"The Happenee solution has become an essential part of our event execution. We were originally looking to replace physical events during a pandemic. What we found was a major extension of our clients' B2E and B2B communications. Team Happenee has been helping us develop our ideas for online and hybrid events for several years now and we are happy to rely on their experience and responsiveness."

Jakub Choutka

CEO, JCHP

"The Happenee platform provided participants with a unique experience in the form of a visually appealing virtual environment. This "user friendly" solution helped us to transform the live trade fair into a virtual one and to share the content with the attendees very easily and clearly. The collaboration was very efficient and seamless."

Judita Kašťáková

Senior Account Manager, Creative Pro

Request a Partnership

Request a Partnership

Staňte se partnerem

A pomozte budovat byznys vašich klientů, zapojujte jejich publika a komunikujte jejich značku prostřednictvím virtuálních 3D světů a ekosystému pro správu událostí.

Prémiový přístup

Získejte benefity určené jen našim partnerům!

Volný přístup do dema a mobilní aplikace

Exkluzivní přístup do Znalostní báze s marketingovými a obchodními materiály

Podpora od našeho Sales týmu

Podpora našeho Customer Success týmu

Nové obchodní příležitosti proudící od Happenee

Provizní systém

A je toho víc...

Získejte spolehlivého parťáka

a využijte naše zkušenosti z více než 1100 akcí a projektů s klienty po celém světě. Náš více než 36 členný tým je vždy připraven dovést naše společné projekty do úspěšného konce.

Získejte efektivní nástroj

díky 18 samostatným modulům a více než 150 funkcím, které lze kombinovat, pro vás vždy najdeme řešení. Pokud to bude dávat smysl, umíme flexibilně vyvinout i funkce na míru.

Získejte 100% podporu

s dedikovaným a zkušeným Customer Success managerem, který vás provede celým procesem a poskytne vám praktické rady a pomocnou ruku.

Buďme partneři

Nejsme jen dodavatelem platformy, jsme váš rovnocenný partner po celou dobu projektu.

Full-service platforma

Plánujte a připravujte to, v čem jste nejlepší a my se postaráme o zbytek.

Systémové integrace

Poskytněte svým klientům řešení, které spolupracuje s jejich podnikovými aplikacemi.

Jeden ekosystém

Využívejte virtuální, hybridní nebo fyzické prostředí bez nutnosti cokoliv měnit.

Kdo je s námi
na jedné lodi?

Snažíme se pečlivě vybírat partnerů do našeho portfolia. Často pracujeme na projektech s několika partnery současně, takže si musíme profesně i lidsky sednout. Díky tomu se můžeme v kritických chvílích na sebe spolehnout.

Jsme tech-artová agentura XLAB. Zajišťujeme komplexní realizaci virtual, hybrid a live shows s důrazem na jejich vizuální stránku a interaktivitu. Zaměřujeme se na velké mezinárodní eventy a dodáváme technologicky složitá řešení pro náročné publikum.

Zjistit více

Renomovaná eventová agentura, která zorganizuje akci od prvotního kreativního nápadu, přes vývoj, až po její exekuci. Máme vlastní kreativní tým, architektonický a designový department, sklad plný vybavení a tým zkušených produkčních. A dost práce v online prostředí.

Zjistit více

Jsme digitální markeťáci, skoro pořád online, stále kreativní a vždy stratégové. Jsme všude. My jsme BPR- 360° full-servis agentura s 25 lety zkušeností.

Zjistit více

Jsme eventová agentura s dlouholetými zkušenostmi s pořádáním kongresových, kulturních a společenských akcí na Slovensku i v zahraničí, a to i v současné pandemické situaci, při dodržení všech hygienických opatření.

Zjistit více

Jsme event & live communication agency, jejímž hlavním posláním je přinášet lidem pozitivní emocionální zážitky prostřednictvím pořádání live, virtuálních a hybridních společenských akcí a konferencí. Za 15+ roků eventových zkušeností jsme vytvořili miliardu momentů, více než 113 880 hodin zážitků, 974 323 pozitivních emocí pro více než 300 značek. Jsme CREATIVE PRO Group a naším uměním je vidět neviditelné. Zážitek. Event.

Zjistit více

Co si naši partneři opradvu myslí?

"Prostředí, které Happenee vytvořilo, je velmi interaktivní, propracované a především funkční. Oceňujeme i bezproblémovou a rychlou komunikaci před akcí i následný debrief po akci."

Martin Pochop

Event Director, BPR

"Se společností Happenee spolupracujeme na partnerské úrovni již několik let. Velmi oceňujeme jejich vstřícné jednání, flexibilitu a precizní realizaci všech zakázek. Navíc si ceníme proaktivního přístupu a aktivních návrhů různých řešení na míru."

Jindřich Trapl

CEO, XLAB Realtime

"Řešení Happenee se stalo zásadní součástí realizace našich eventů. Původně jsme hledali zejména náhradu fyzických eventů po dobu pandemie. Našli jsme zásadní rozšíření B2E i B2B komunikace našich klientů. Team Happenee nám již několik let pomáhá rozvíjet naše nápady pro online i hybridní eventy a jsme rádi, že na jejich zkušenost a vstřícnost se můžeme spolehnout."

Jakub Choutka

CEO

"Platforma Happenee sprostredkovala účastníkom jedinečný zážitok v podobe vizuálne príťažlivého virtuálneho prostredia. Toto „user friendly“ riešenie nám pomohlo pretransformovať živý veľtrh do virtuálnej podoby a veľmi jednoducho a prehľadne zdieľať obsah s účastníkmi. Spolupráca bola veľmi efektívna a bezproblémová."

Judita Kašťáková

Senior Account Manager

Pojďte do toho s námi!

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.